Menu Close

Oskar

Oskar

– en skolelærers mistanke om seksuelt overgreb på 7-årig dreng

Direkte aktørperspektiver

Lene, Oskars klasselærer

Indirekte aktørperspektiver

Oskar

Anden lærer

Skoleleder

Oskars mor

Oskars far

Politibetjente

Sagsbehandler

Medarbejder i Børnehuset

Tværprofessionelle temaer

Observation, drøftelse og håndtering af mistanke om seksuelt overgreb

Udøvelse af myndighed fra politiet og sagsbehandler

Håndtering af forældresamarbejde i situationer med mistanke om overgreb

Håndtering af samarbejde med en forælder, der ikke taler samme sprog som de professionelle

Håndtering af afhøring af børn

Didaktiske forslag

Rollespil

Vignetmetoden

Lyt til casen

Oskar – en følsom dreng i 1. klasse

Oskar går i 1. klasse på en folkeskole. Oskar er lille fysisk, hans far er dansk, og hans mor er indvandrer. Forældrene er skilt og har fælles forældremyndighed over Oskar. Oskar bor hos sin mor og er hos sin far hver anden weekend. Oskars mor har vanskeligheder med det danske sprog, og skolens forældresamarbejde med hende foregår ved brug af tolk.

Lene er Oskars klasselærer og har været lærer på skolen i en del år. Lene har observeret at Oskar er sensitiv. Hvis et af de andre børn fx får skubbet til hans blyant, kan han bryde helt sammen. Lene tænker at Oskar er en ret følsom dreng, men samtidig ser hun også at han kan være verbalt voldsom over for de andre børn i klassen. SFO’en beretter ikke om noget udsædvanligt.

Oskars weekend

En mandag har klassen en samtalerunde om weekenden. Denne dag er der to lærere i klassen. Samtalen drejer sig om hvad man laver i weekenden og hvad man laver sammen med sine forældre. Oskar fortæller at hans mor lægger sig oven på ham og ”gør sådan her” (her laver Oskar bollebevægelser) og fortsætter med at fortælle at ”så får mor stjerner i øjnene…” Lærerne ser på hinanden, og Lene tager fat i Oskar og tager ham med ud for at få ham til at uddybe sin fortælling. Her fortæller Oskar at mor tager ham på tissemanden og på numsen, at mor har et billede af hans tissemand, og han har et billede af mors tissekone nede i kælderen. Oskar siger at det er en hemmelighed, og at han og mor ikke må sige det til nogen.

Underretning og ventetid

Lene beslutter sammen med sin kollega at lave en underretning til Børne- og Ungeforvaltningen, og skolens leder søger for at den bliver sendt afsted. Lene og hendes kollega får at vide af skolens leder at når det er en sag af den karakter, må de ikke snakke mere med barnet om det. Det er ikke klart for Lene hvad den juridiske baggrund for forbuddet er, eller om forbuddet kommer fra skolederen, politiet eller Børne- og Ungeforvaltningen.

Derefter går der lang tid hvor hverken Lene eller skolens leder hører videre om sagen. Lene bliver ret frustreret over det og får skolens leder til at kontakte Børne- og Ungeforvaltningen for at høre hvor langt man er nået med sagsbehandlingen. Sagsbehandleren kan ikke oplyse noget eller svare konkret. Hun har politianmeldt sagen for længe siden og afventer nu at blive kontaktet af politiet. Hun vil dog rykke politiet.

Der er nu gået et halvt år siden lærerne fik kendskab til at Oskar måske udsættes for seksuelle overgreb, og siden de har sendt underretning til forvaltningen. Lene observerer at Oskar bliver mere og mere ked af det. Han er blevet meget opmærksom på ikke at få beskidte fingre når klassen fx skal klippe og klistre. Lene observerer at Oskar i stigende grad putter fingre i munden og sutter på dem. Oskar er begyndt at sige flere grænseoverskridende ting til de andre børn, som fx: ”Skal jeg sutte på din tissemand?” Oskar tegner også en tegning i billedkunst af en voksen mand og et barn. Manden har en stor tissemand, og der kommer noget ud af tissemanden. Lene beslutter sig for at lave endnu en underretning. Hun hører ingenting og kontakter igen sin leder. Skolelederen forstår ikke hvorfor der ikke sker noget i Oskars sag og beslutter sig for at kontakte skolechefen i kommunen for at bede om hjælp.

Lærerens samarbejde med politiet

Kort herefter bliver Lene kontaktet af politiet. Politibetjenten siger til Lene at han er ked af at det har taget så lang tid, men at han vil tage ud for at tale med forældrene inden for en uge. Ugen efter bliver der afholdt et møde hvor Lene, skolelederen og betjenten deltager. Til dette møde bliver Lene bedt om at uddybe sin underretning. Betjenten tager derefter ud for at tale med forældrene. Da betjenten ikke kan skaffe en tolk, vælger han kun at besøge faren. Ugen efter har Lene igen et møde med betjenten, der fortæller at han har besøgt faren, og at han er en fornuftig mand. Betjenten mener ikke at der er noget at komme efter dér. Betjenten mener dog at der skal etableres en videoafhøring af Oskar for at undersøge mistanke om overgreb fra moderens side. Betjenten fortæller at han selv har meget travlt, og at han derfor overgiver sagen til en kollega.

Videoafhøring i børnehuset

Lenes leder bliver kontaktet ugen efter af en betjent fra en by der ligger ca.100 km væk, som fortæller at de vil lave en videoafhøring af Oskar i det nærmeste børnehus, der ligge omkring 60 km væk. Han spørger om der er en voksen der kan tage med Oskar. Lene bliver bedt om at tage med. Lene får oplyst tidspunktet for afhøringen og at dette tidspunkt er hemmeligt for andre. Dagen hvor afhøringen skal foregå, er Oskar i skole. Skolens leder ringer derfor til sagsbehandleren og politiet og oplyser at man er klar på skolen. En time efter tager Lene Oskar med over på lederens kontor, hvor sagsbehandleren og en politibetjent venter. Betjenten og sagsbehandleren siger til Oskar at de skal en tur i børnehuset. Det vil Oskar ikke. Lene siger at hun tager med, og at det ikke er farligt. Oskar ved ikke noget om hvad der skal ske.

Lene, Oskar og sagsbehandleren kører i én bil, og betjenten kører i anden. Betjenten forsøger undervejs at kontakte Oskars mor for at indhente en tilladelse fra hende. Det lykkes ikke, så politiet forsøger at kontakte Oskars far. Det lykkes heller ikke da han er taget på ferie. Da bilen med Oskar, Lene og sagsbehandleren er nået halvvejs, kører de ind til siden fordi det er uklart om man kan få tilladelse af forældrene, eller om der skal indhentes en dommerkendelse. Det er usikkert om man kan nå at få en dommerkendelse samme dag. Oskar spørger til hvad de skal, og Lene leger med ham med en bamse. Efter en halv time bliver sagsbehandleren kontaktet af politiet der oplyser at de har fået kontakt med Oskars mor, men det har ikke været muligt at skaffe en tolk, så man er ikke sikker på at hun har forstået hvad der er blevet sagt – men hun har sagt at de gerne må tage Oskar med.

I børnehuset

I børnehuset er der mange aktiviteter, der er voksne og børn, telefoner, der ringer, og døre der går op og i. Lene og Oskar bliver vist ind i et rum af en af de voksne, og de får at vide at Oskar skal tale med en fra børnehuset og samtalen bliver optaget på video. Sagsbehandleren og en fra børnehuset kommer, og Lene bliver bedt om at vente udenfor. Da videoafhøringen er slut, bliver Lene og Oskar kørt hjem til skolen af sagsbehandleren. På skolens parkeringsplads står Oskars mor. Hun er meget forvirret og kan ikke rigtig forstå hvor de har været henne, men tror at de har været et sted henne og lege. Oskar er også helt forvirret og tager med sin mor hjem.

Tiden efter videoafhøringen

Efter en uge bliver Lene indkaldt til møde med sagsbehandleren, der fortæller at det havde været meget svært at afhøre Oskar da han havde været meget utryg, havde kravlet rundt på gulvet og havde prøvet at lege med de bamser der var i rummet.

Lene får at vide at klassens lærere igen skal observere Oskar, og at de nu godt må spørge ind til Oskars fortællinger og bede ham om at uddybe.

Efter 14 dage kommer Oskars far og vil tale med Lene og spørger, ”Hvad fanden er det, I har lavet med min dreng…?” Oskars far siger til Lene at hun har ødelagt Oskars liv, og at hun skal vide at der fra nu af er én der holder øje med hende. Lene får faren op på skolelederens kontor. Skolelederen siger til Oskars far at skolen ikke kan fortælle noget da forældrene er skilt, og beder ham om at kontakte sagsbehandleren. Lene synes det er en mærkelig situation da faren jo også har været mistænkt i forbindelse med tegningen fra billedkunst.

Sagsbehandleren fortæller Oskars far hvad der er sket, og Oskars far søger øjeblikkeligt fuld forældremyndighed over Oskar og får tilkendt det i Statsforvaltningen.

Oskar går stadig i Lenes klasse. Han er meget trist og græder ofte. Han deltager ikke i de faglige aktiviteter og vil kun lege. Oskar vil ikke tale med Lene når han græder, og vil ikke fortælle hende noget. Oskar ser sin mor en gang om måneden fra fredag til lørdag. Lene ved ikke, om sagen er lukket, men synes stadig der er tale om en dreng i mistrivsel. Lene er derfor meget opmærksom på Oskar og er nervøs for hvad der sker med ham. Lenes samarbejde med Oskars far er blevet belastet, og hun har altid en ledelsesrepræsentant med når der skal holdes møder. Oskars mor kommer stadig til sociale arrangementer på skolen. Lene er ikke sikker på at moren har forstået hvad der er sket.