Menu Close

Program for to dages undervisningsforløb med afsæt i den autentiske case om Martin

Program for to dages undervisningsforløb med afsæt i den autentiske case om Martin

Deltagere i forløbet: 30 pædagogstuderende på 5. semester og 22 sygeplejerskestuderende på 6. semester

Didaktisk metode: Problembaseret læring

Undervisere: Undervisergruppen bestod af fem undervisere, som havde forberedt forløbet og udarbejdet en detaljeret procesdrejebog.

Første undervisningsdag

TidspunktIndholdProcesMaterialer
08.30 – 11.00Fælles·       Velkomst·       Præsentation af alle deltagere og

præsentation af programmet for to-dags- forløbet

 

·       Kort oplæg om tværprofessionelt samarbejde og problembaseret læring.

 

·       Præsentation af et udsnit af casen om Martin og præsentation af problembaseret læring

 

Gruppeproces med vejledning:·       Afdækning af casens problematikker gennem enundersøgende tilgang og udar-

bejdelse af mindmap med skit-

sering af de problematikker

som de studerende vurderer

casen handler om

·       Udarbejdelse af læringsmål for hver enkelt deltager

·       Beslutning om hvilket fagligt tema den enkelte vil holde oplæg for gruppen om på den efterfølgende undervisningsdag med afsæt i

de problematikker gruppen har fået skitseret

·       Et udsnit af casen om Martin·       A3-papir og tuscher
11.00 – 11.30Frokost  
11.30 – 12.45VidenssøgningDe studerende søger viden i egne tidligere studieopgaver, bruger nettet, går på biblioteket og hjælper hinanden med at finde viden om det de ikke ved noget om/har brug for at vide mere om. 
12.45 – 14.30FællesOplæg om”Familiefokuseret sygepleje

v/ ekstern forsker

  

 

 

Anden undervisningsdag

TidspunktIndholdProcesMaterialer
08.30 – 10.45 Gruppeproces med vejledning:I hver gruppe starter en af de studerende med at holde oplæg for gruppen. Gruppens deltagere byder ind undervejs i oplægget med den viden de har forberedt, og på denne måde får alle gruppens deltagere præsenteret de faglige bidrag som de har forberedt. 

Herefter dialog og debat om

·       handlemuligheder og faglige begrundelser herfor

·       barneperspektivet

·       hvad det tværprofessionelle samarbejde kan bidrage med i forhold til børn og unge i udsatte positioner

·       De studerende medbringer relevant artikelmateriale m.m. til hinanden
10.45 – 11.15Fælles·       Hele casen om Martin læses højt af underviser·       Fælles dialog og refleksion med afsæt i de studerendes faglige viden og erfaringer gennem gruppearbejdet  
11.15 – 12.00Fælles·       Evaluering af forløbet Hver gruppe præsenterer tre centrale evalueringssvarIndividuel evaluering af forløbet i forhold til to temaer:1) Tværprofessionelt samarbejde2) Læringsudbytte og samarbejdet i gruppen

 

Gruppedialog med afsæt i den individuelle evaluering og beslutning om tre centrale evalueringssvar

·       Evalueringsskema